Okrsková soutěž v Třeštici

Každoroční okrsková soutěž se letos konala 3.června 2017 v Třeštici. Sbor dobrovolných hasičů z Třeštice tu společně s okrskovou soutěží také oslavovali 130 výročí založení sboru v obci. Naši hasiči soutěžili ve dvou kategoriích a to v kategorii muži a muži 35+.

Soutěží se ve dvou disciplínách. Ve štafeta 4x100m s překážkami (v prvním úseku se prolézá oknem, ve druhém přelézá 2m vysoká bariéra, ve třetím se přebíhá přes kladinu a následné roztáhnutí dvou hadic C s připojením na rozdělovač a proudnici, v posledním čtvrtý úsek se přenáší hasicí přístroj) a požární útok. Požární útok je klasický rozhazovaný způsob se stroji PS12 bez úprav.

Obě naše družstva se umístila na stupních vítězů. Muži obsadili kvůli penalizaci 10s v PÚ celkové 3 místo. Muži 35+ obsadili místo 1.)

Tým start. č. ŠRAFETA body POŽÁRNÍ ÚTOK body součet poř. Video
Muži
Růžená 7 79,20 1 48,32 4 5 1
Hodice 4 85,40 5 38,50 1 6 2
Čenkov 2 84,50 4 42,16 (penal.10s) 2 6 3
Buková 8 83,30 3 49,50 5 8 4
P. Rozsíčka 6 80,50 2 55 7 9 5
Třešť 5 105,20 8 44 3 11 6
Třeštice 1 88,40 6 54,20 6 12 7
Jezdovice 3 103,50 7 58,47 8 15 8
Muži 35+
Čenkov 2 92,20 2 41,50 1 3 1
Třeštice 1 80,30 1 41,85 2 3 11
Růžená 3 102,30 4 65,44 3 7 12
Salavice 4 99,40 3 70,60 4 7 13

 

 

tags!