Memoriál Františka Hrona

8. ročník Memoriál Františka Hrona

Soutěž se koná v sobotu 8.9.2018 v Čenkově.

Putovní pohárPrezence soutěžících od 13.00 hodin, nástup a začátek soutěže ve 13.30 hodin.

Soutěže se mohou zúčastnit ženská i mužská družstva.

Soutěž se koná za každého počasí a za těchto podmínek:

  • stroje bez omezení
  • široké hadice B + C (muži 3xB + 4xC, ženy 2xB + 4xC)
  • narážení
  • pravidla budou upřesněna při nástupu
  • startovní čísla budou přidělena podle pořadí při prezenci

Při prezenci bude vybíráno startovné ve výši 150 Kč.

Občerstvení po celou dobu soutěže zajištěno.

 výsledky 2017    výsledky 2016    výsledky 2015    výsledky 2014

tags!